Co je Multikemp?

 • 9 sportů pod vedením zkušených instruktorů
 • nabitý celodenní program
 • doplňkové aktivity dle vlastní volby
 • večerní videoprojekce, živá hudba, diskuse, atd.
 • 150 účastníků, pohodový tým 30-ti vedoucích

Akci pořádá křesťanská organizace Athletes in Action.

Pro koho je multisportovní kemp?

Akce je svým charakterem určena mladým lidem ve věku 14-21 let. Setkáte se tu s nadšenci pro pohyb, kteří nejen sport provozují (začínají, případně trénují nebo závodí), ale taky se při něm rádi baví a dokážou občas nebrat sami sebe tak docela vážně…

A co po tréninku?

Na kemp patří recese a hravost, které během odpoledních volitelných sportů či tvořivých aktivit určitě zakusíte do sytosti. Ke společným večerům patří i stručná zamyšlení trenérů nad důležitými hodnotami či otázkami, které si sportovci (ale nejen oni) někdy pokládají. Při diskusích na různá témata často zazní biblický pohled na danou věc. V rámci odpolední, večerů (a někdy i nocí) bude na kempu probíhat videoprojekce, živá hudba, scénky a jiná produkce.

Během celého kempu probíhá také prestižní celotýdenní soutěž stálých týmů. Večer si užijete i dostatek volné zábavy, třeba okolo venkovního grilu :)

Cíl kempu

Cílem kempu není udělat z vás vycházející hvězdy sportovního nebe, ale spíše vám dát možnost zažít naplněný týden v atmosféře vzájemného respektu a fair play. Multikemp je proto mnohem více česko-americkým letním festivalem sportu než klasickým sportovním táborem či soustředěním. Zároveň se snažíme nabízet i vysokou kvalitu tréninků. Zejména pro ty z vás, kteří nejste členy žádného sportovního oddílu, tak Multikemp může být i jedinečnou příležitostí vyzkoušet si tréninky pod vedením zkušených instruktorů a trenérů.

Pravidla kempu

Ačkoli se jedná o prázdninovou, pohodovou akci, v rámci hladkého soužití všech účastníků a organizátorů budeme na kempu dodržovat určitá pravidla. Mezi ta nejdůležitější pravidla patří:

 • Řiďte se pokyny instruktorů, chovejte se k sobě ohleduplně, ať si to užijem ... jsou přeci prázdniny :)
 • Program není volný - dopoledne probíhají tréninky, večer soutěž týmů. Protože asi 2/3 z vás nebylo 18, máme za vás zodpovědnost.
 • Pokud je někdo z vás natolik znaven, že se neúčastní odpoledních volitelných aktivit, odpočívá obvykle ve škole. Pokud se chcete vypravit do města, není problém, ale je nutné se před odchodem zapsat do sešitu - potřebujeme mít přehled, kdo kde trajdá :)
 • Zapisování do sešitu platí pro veškerý pohyb mimo areál školy nebo sportoviště (resp. přesun mezi nimi). Na skupinu lidí bude alespoň jeden plnoletý, který ovšem také přebírá za mladší zodpovědnost.
 • Dodržujte večerku! Z důvodu hromadného spaní a značné fyzické zátěže je dost striktní. Po večerce ve třídách a na chodbách již nerozsvěcejte, neblikejte, nehlučte a hlavně ničím nepípejte... Pokud večerku porušíte drobně, čekají vás tradiční kliky :), při závažnějším porušení následuje důrazná domluva, při druhém porušení rovnou vyloučení z kempu.
 • Pití alkoholu je zakázáno bez výjimky.
 • Kouření v areálu školy, na sportovištích a při přesunech není povoleno.
 • Dodržujte časy srazů, buďte ohleduplní k vybavení školy, dbejte na pořádek a třiďte odpad :)
 • Při závažném porušení těchto pravidel nebo dalších pokynů instruktorů vás nakonec můžeme z kempu vyloučit, což bychom opravdu neradi dělali. Jsou prázdniny, tak si je raději společně užijeme!

Cena, platby, stornopoplatky

 • Cena je 3000,- Kč při přihlášce do 31.5.2020
 • Od 1.6. je základní cena zvýšena na 3500,- Kč
 • Konečná uzávěrka přihlášek je 30.6.2020. Platba musí na účet sdružení Nový Život: 2100167317 / 2010 u Fio banky dorazit do 7 dnů od podání přihlášky, jinak je přihláška vyřazena. Jako variabilní symbol uveďte prvních 6 číslic rodného čísla účastníka.
 • Vaše přihláška je potvrzena až v momentě uhrazení ceny na účet.
 • Pokud platíte za více osob (např. sourozenci), uveďte prosím do zprávy pro příjemce všechna jména.

Storno-poplatky

Při odhlášení přihlášeného účastníka účtujeme storno-poplatky. Výše storno-poplatku se postupně zvyšuje a počítá se procenty ze základní ceny. Do 30.6. = 25%, 1.-12.7. = 50%, od 13.7. = 100%.

Jsem rozhodnut jet, co mám udělat?

Vyplň přihlášku ZDE, kde si vyber jeden sport z nabídky, v němž absolvuješ 5 lekcí. Další aktivity je možné si vyzkoušet doplňkově, ve volitelných odpoledních.

Po přihlášení na kemp je třeba vyplnit zdravotní prohlášení a přivézt jej s sebou na kemp. 

Pokud by se náhodou stalo, že se vámi vybraný sport pro nedostatečnou účast neotevře (což se rozhodně neočekává...), nabídneme vám 30.6. (v den konečné uzávěrky) volná místa v ostatních sportech, nebo vrátíme registrační poplatek.

Volných míst:
Volných míst:
Volných míst:
Volných míst:
Volných míst:
Volných míst:
Volných míst:
Volných míst:
Volných míst:

KONTAKT

Kontaktní osoba:
Mirek Klimeš
tel:

mail:

účet Multikempu:
2100167317 / 2010
variabilní symbol:
prvních 6 číslic
r. č. účastníka