Multi-sportovní kemp

Co je MULTIKEMP

 • 8 sportů pod vedením zkušených instruktorů
 • nabitý celodenní program
 • doplňkové aktivity dle vlastní volby
 • večerní videoprojekce, živá hudba, diskuse, atd.
 • 150 účastníků, pohodový tým 30-ti vedoucích
Akci pořádá křesťanská organizace Athletes in Action od roku 2002.
Image
Image
Image
Image

14 - 21 let

Pro koho je MULTIKEMP

Akce je svým charakterem určena mladým lidem ve věku 14-21 let. Setkáte se tu s nadšenci pro pohyb, kteří nejen sport provozují (začínají, případně trénují nebo závodí), ale taky se při něm rádi baví a dokážou občas nebrat sami sebe tak docela vážně…

odpolední aktivity

A co po tréninku

Image
Image
Image
Na kemp patří recese a hravost, které během odpoledních volitelných sportů či tvořivých aktivit určitě zakusíte do sytosti. Ke společným večerům patří i stručná zamyšlení trenérů nad důležitými hodnotami či otázkami, které si sportovci (ale nejen oni) někdy pokládají. Při diskusích na různá témata často zazní biblický pohled na danou věc. V rámci odpolední, večerů (a někdy i nocí) bude na kempu probíhat videoprojekce, živá hudba, scénky a jiná produkce.
Během celého kempu probíhá také prestižní celotýdenní soutěž stálých týmů. Večer si užijete i dostatek volné zábavy, třeba okolo venkovního grilu :)

při teplém počasí

Kde se budeme koupat

V roce 2020 prošlo veřejné koupaliště v Benátkách nad Jizerou kompletní rekonstrukcí. Při teplém počasí ho tedy budeme využívat (vstupné není v ceně kempu - ceny jsou zde - fotografie jsou ze stejného zdroje) po tréninku nebo během odpoledních programů.
Druhou možností je koupání v Jizeře u Loděnice.
Image
Image

sport - fair play - zábava - poznání

Cíl kempu

Cílem kempu není udělat z vás vycházející hvězdy sportovního nebe, ale spíše vám dát možnost zažít naplněný týden v atmosféře vzájemného respektu a fair play.
Multikemp je proto mnohem více česko-americkým letním festivalem sportu než klasickým sportovním táborem či soustředěním. Zároveň se snažíme nabízet i vysokou kvalitu tréninků.
Zejména pro ty z vás, kteří nejste členy žádného sportovního oddílu, tak Multikemp může být i jedinečnou příležitostí vyzkoušet si tréninky pod vedením zkušených instruktorů a trenérů.

závazná pravidla kempu

Jak se chovat na kempu

no sex

poznáte nová přátelství
nepleťte si ale kemp
se seznamkou

no drugs

zákaz užívání dopingových
a omamných látek

no alcohol

zákaz konzumace alkoholu
platí pro všechny 
bez výjimky

no cigarettes

zákaz kouření v celém
areálu školy i na
sportovištích

Ačkoli se jedná o prázdninovou, pohodovou akci, v rámci hladkého soužití všech účastníků a organizátorů budeme na kempu dodržovat určitá pravidla. Mezi ta nejdůležitější pravidla patří:

 • Řiďte se pokyny instruktorů, chovejte se k sobě ohleduplně, ať si to užijem ... jsou přeci prázdniny :)
 • Program není volný - dopoledne probíhají tréninky, večer soutěž týmů. Protože asi 2/3 z vás nebylo 18, máme za vás zodpovědnost.
 • Pokud se chcete vypravit ve volném čase mimo náš areál, není to problém, ale je nutné se před odchodem zapsat do sešitu na recepci - potřebujeme mít přehled, kdo kde trajdá :)

  Zapisování do sešitu platí pro veškerý pohyb mimo areál školy nebo sportoviště (resp. přesun mezi nimi). Na skupinu lidí musí být alespoň jeden plnoletý, který ovšem také přebírá za mladší zodpovědnost.

 • Dodržujte večerku! Z důvodu hromadného spaní a značné fyzické zátěže je dost striktní. Po večerce ve třídách a na chodbách již nerozsvěcejte, neblikejte, nehlučte a hlavně ničím nepípejte...
 • Pití alkoholu je zakázáno bez výjimky.
 • Kouření v areálu školy, na sportovištích a při přesunech není povoleno.
 • Dodržujte časy srazů, buďte ohleduplní k vybavení školy, dbejte na pořádek a třiďte odpad :)
 • Při závažném nebo opakovaném porušení těchto pravidel nebo dalších pokynů instruktorů vás nakonec můžeme z kempu vyloučit, což bychom opravdu neradi dělali. Jsou prázdniny, tak si je raději společně užijeme!

co ta sranda bude stát

Cena, platby, stornopoplatky

 • Cena je 4000,- Kč při přihlášce do 31. 5. 2024
 • Od 1. 6. je základní cena zvýšena na 4500,- Kč
 • Konečná uzávěrka přihlášek je 30. 6. 2024. Platba musí na účet sdružení Nový Život: 2702152358 / 2010 u Fio banky dorazit do 7 dnů od podání přihlášky, jinak je přihláška vyřazena. Jako variabilní symbol uveďte prvních 6 číslic rodného čísla účastníka (nezapomeňte i na nuly).
 • Vaše přihláška je potvrzena až v momentě uhrazení ceny na účet.
 • Pokud platíte za více osob (např. sourozenci), uveďte prosím do zprávy pro příjemce všechna jména.
Při odhlášení účastníka účtujeme storno-poplatky. Výše storno-poplatku se postupně zvyšuje a počítá se procenty ze základní ceny:
 • do 30. 6. = 25%
 • 1. - 13. 7. = 50%
 • od 14. 7. = 100%

Jak se přihlásit

Jsem rozhodnut jet
Co mám udělat

Vyplň přihlášku ZDE, kde si vyber jeden sport z nabídky, v němž absolvuješ 5 lekcí. Další aktivity je možné si vyzkoušet doplňkově, ve volitelných odpoledních.

Při příjezdu na kemp je potřeba u registrace předložit vyplněné a podepsané zdravotní prohlášení (pokud jsi mladší 18 let - podepsané tvým zákonným zástupcem). 

Pokud by se náhodou stalo, že se tebou vybraný sport pro nedostatečnou účast neotevře (což se rozhodně neočekává), nabídneme ti 30. 6. (v den konečné uzávěrky) volná místa v ostatních sportech, nebo vrátíme registrační poplatek v plné výši.

Image