Poptávkový formulář

Přihláška - Multikemp 2019

!!! Jen pro ty, kterým bude před startem kempu méně než 22 let !!!
Pokud ti bude 22 a více, máš šanci jet jako HELPER


*Jméno :
*Příjmení :
*Prvních 6 číslic rodného čísla :
*Telefon :
*Adresa (včetně PSČ, slouží pro možné zasílaní materiálů z MK) :
Škola / práce :
*E-mail :
*Hlavní sport :
*Velikost trička :
(každý účastník dostane tričko dámské/pánské provedení)
Chci vegetariánskou stravu :
(+250 Kč - Více info: zde)
Pozn.: Údaje označené * jsou povinné!

Pravidla kempu

Ačkoli se jedná o prázdninovou, pohodovou akci, v rámci hladkého soužití všech účastníků a organizátorů budeme na kempu dodržovat určitá pravidla. Mezi ta nejdůležitější pravidla patří:
  • Řiďte se pokyny instruktorů, chovejte se k sobě ohleduplně, ať si to užijem ... jsou přeci prázdniny :)

  • Program není volný - dopoledne probíhají tréninky, večer soutěž týmů. Protože asi 2/3 z vás nebylo 18, máme za vás zodpovědnost.

  • Pokud je někdo z vás natolik znaven, že se neúčastní odpoledních volitelných aktivit, odpočívá obvykle ve škole. Pokud se chcete vypravit do města, není problém, ale je nutné se před odchodem zapsat do sešitu - potřebujeme mít přehled, kdo kde trajdá :)

  • Zapisování do sešitu platí pro veškerý pohyb mimo areál školy nebo sportoviště (resp. přesun mezi nimi). Na skupinu lidí bude alespoň jeden plnoletý, který ovšem také přebírá za mladší zodpovědnost.

  • Dodržujte večerku! Z důvodu hromadného spaní a značné fyzické zátěže je dost striktní. Po večerce ve třídách a na chodbách již nerozsvěcejte, neblikejte, nehlučte a hlavně ničím nepípejte... Pokud večerku porušíte drobně, čekají vás tradiční kliky :), při závažnějším porušení následuje důrazná domluva, při druhém porušení rovnou vyloučení z kempu.

  • Letos jsme se rozhodli dát plošný zákaz pití alkoholu, tedy i pro účastníky starší 18ti let. Také kouření v areálu školy, na sportovištích a při přesunech není povoleno. Loni jsme řešili několik problémů kvůli alkoholu s mladistvými i plnoletými a nechceme si tímto znepříjemnit kemp i v tomto roce. Kdo zákaz poruší pojede domů.

  • Dodržujte časy srazů, buďte ohleduplní k vybavení školy, dbejte na pořádek a třiďte odpad :)

  • Při závažném porušení těchto pravidel nebo dalších pokynů instruktorů vás nakonec můžeme z kempu vyloučit, což bychom opravdu neradi dělali. Jsou prázdniny, tak si je raději společně užijem!

jsem obeznámen s pravidly multikempu

Z duvodů snahy o zlepšování naší instruktorské a organizační
práce Tě žádáme o odpověď na následující otázky:

Byl(a) jsem už někdy na Multikempu :
Byl(a) jsem někdy na jiném kempu Atletů v Akci :
Jak jsem se o Multikempu dozvěděl(a) :
(Stačí stručně - např. plakát, z webu, od kamaradů, rodiče, na mládeži, ve škole, .. )
Zkušenosti ve zvoleném sportu :
KONTAKT

Kontaktní osoba:
Mirek Klimeš
tel:

mail:

účet Multikempu:
2100167317 / 2010
variabilní symbol:
prvních 6 číslic
r. č. účastníka