Americký fotbal

Majka

Micah Lembke

Image

micahlembke(at)gmail.com
pochází z: USA, Iowa
zaměstnání:  Prague Lions
žije: Prague

prostě Jonáš

Jonáš Petrák

Image

jonas.petrak(at)gmail.com
pochází z: Čížkovice
zaměstnání:  obchodní zástupce
žije: Ústí nad Labem

prostě Šimon

Šimon Jeník

Image

simonjenik18(at)gmail.com
pochází z: Křečkov
zaměstnání: student
žije: Křečkov

Na Multikempu

Našim cílem je Vás naučit pravidla, základy a taktiku amerického fotbalu, abyste lépe rozuměli tomuto sportu. Budeme se soustředit na různé zábavné cvičení, házení, chytání, skládání, a běh. Potom se rozdělíme do týmů a budeme hrát flag football. To je bezkontaktní verze amerického fotbalu. Těšíme se na Vás!

Our trainings will be a mix of fundamental work and games, starting out with basic blocking, passing, catching, and running.  We will then split up into teams and let guys build a game plan.  We will end each practice with a game of flag football and some other competitions.  I look forward to the camp!  It should be a lot of fun! 

Majka

Když jsem byl malý, dělal jsem hodně sportů, ale americký fotbal byl vždy můj nejoblíbenější. Hrál jsem baseball, basketbal, a dělal atletiku až do mých 19 let. Pak jsem se na univerzitě soustředil na americký fotbal. Hrál jsem za americkou univerzitu Wabash College. S ní jsem vyhrál dvakrát mistrovskou ligu a vstoupil třikrát do národního play-off. V ČR jsem hrál tři roky za Prague Lions a teď tam trénuji.  Trénuji offensive line v juniorském a seniorském týmu.  Byli jsme dvakrát v Czech Bowl a junioři vyhráli Junior Bowl dvakrát.

I played many sports when I was little, but American football was always my favorite.  I played baseball, basketball, and did athletics until I was 19, and then I focused on football in university.  I played American football for Wabash College in the USA.  There we won two league championships and advanced to the national playoffs three times.  I played for three years for the Prague Lions and now I coach there.  I coach offensive line for the Lions junior and senior teams.  We have played twice in the Czech Bowl and our juniors have won the Junior Bowl twice. 

Jonáš

Za svůj život jsem vystřídal hromadu sportů. Závodně jsem hrál basketbal a volejbal, ale už jako malého mne to táhlo k Americkému fotbalu. Jeho krása v jednotě celého týmu, tvrdé práci, různorodé taktice a faktu, že ať už jste velký nebo malý, tlustý nebo hubený, můžete v tomto sportu najít své uplatnění. Od roku 2011 jsem aktivním hráčem obrany týmu Ústí nad Labem Blades. Těším se, že se s vámi na kempu budu moct podělit o své zkušenosti, tvrdé práci na trénincích, pravidlech a kouzlu tohoto sportu.
 
Throughout my life, I have played many sports. I used to play basketball and volleyball, but I always loved the game of American football. Its beauty is in the unity as a team, hard work, various tactics and the fact that no matter if you are big or small, fat or slim, you can find your place in this sport. Since 2011, I am an active defensive player for the Ústí nad Labem Blades. I am looking forward to sharing my experiences, hard work in practices, the rules and the beauty of this sport with you. 

Šimon

Sport mě provází už od malička. Vyrostl jsem v rodině ve které se sport považuje za životně důležitou část života. Proto není divu, že jsem za svůj život vystřídal mnoho sportů. Závodně jsem hrál basketbal. S požárním sportem jsem byl na několika mezinárodních soutěžích a v atletice se mi také vedlo dobře. K americkému fotbalu jsem se dostal právě na Multikempu. Vždy mě to k americkému fotbalu táhlo, koukal jsem na zápasy NFL a s bráchou jsme si zkoušeli různé triky, které jsme viděli v televizi. No a když jsem se dozvěděl, že Multikemp mi nabízí možnost tento sport zkusit, neváhal jsem a díky skvělým koučům jsem u něho zůstal. S Prague Lions, jako Wide Receiver, jsem vyhrál juniorský titul a za chlapy jsme získali titul minulý rok.

Sport has accompanied me since I was a child. I grew up in a family in which sport is considered a vital part of life. That's why it's no wonder that I've changed many sports in my life. I played basketball. I have been with fire sport at several international competitions and I have also done well in athletics. I got into American football at Multicamp. It always drew me to American football, I watched NFL games and my brother and I tried different tricks we saw on TV. And when I heard that Multicamp offers me the opportunity to try this sport, I did not hesitate and thanks to great coaches I stayed with it. With the Prague Lions, as a Wide Receiver, I won the junior title and we won the title for the seniors last year.