Poptávkový formulář

Fotbal

 

Tomáš Jeník

Sport obecně mám strašně rád, ať se to týká čehokoli, nepohrdnu snad žádným sportem. Většinu svého času však trávím na fotbalovém hřišti, už od mala jsem vedený k fotbalu. Svůj žákovský a dorostenecký věk jsem strávil v klubu FK Mladá Boleslav, co se týče dospělého fotbalu, hrál jsem ve spoustě týmů a mou nejvyšší soutěží, kterou jsem hrál byla ČFL (třetí liga) v FK Kolín. Teď už si hraji fotbal sám pro sebe sobě pro radost a působím jako trenér u týmu U12 v FK Mladá Boleslav.

Můj život byl výrazně poznamenán fotbalovým prostředím a i když jsem z věřící rodiny, ani to nebyl úspěch toho, že jsem uvěřil. Změna v mém životě nastala před rokem a půl, kdy jsem podstoupil dvě operace a měl jsem dost času přemýšlet nad svým životním směrem. Začal jsem hledat, protože to co jsem ve svém životě dělal, mě přestalo uspokojovat a přestalo mi to dávat smysl. Měl jsem kolem sebe úžasné lidi, kteří mi pomohli a já vydal svůj život Bohu. V mém životě se od té doby odehrály neskutečné věci. Mám teď pevnou skálu, kterou mi je Bůh.

Ashley Morris

I started playing fotbal when I was 4 years old and fell in love with it. I realized this was the sport for me and continued to pursue playing at a competitive level including club for 12 years, for my High School varsity team, and for the club team at the University I attended. I currently play for Dukla Praha as a part of my work and I absolutely love it! I also help coach the U11 girls team at Dukla. I had always known I had talent for this sport, but it wasn't quite until my college years that I discovered where that talent had come from.

 As I began to learn more about who God is, I learned that the gifts he has given me as an athlete have developed me into the person I am today and that every chance I have to play the game I love is a gift in itself. My faith gives me an opportunity to play for something greater than myself and to bring glory to God for the gifts and talents He has blessed me with. Today, I work in Prague for Athletes in Action by sharing my faith with students and teammates, telling them how my life has been changed because of God and allowing them to think about how God can change their lives, too. I am so grateful to be able to continue playing fotbal here in Prague and combine three things I love: God, sport, and travel.

Czech:

Začala jsem hrát fotbal, když mi bylo 4 a zamilovala jsem se do něj. Uvědomila jsem si, že tohle je sport pro mě. Začala jsem jsem ho hrát na soutěžní a klubové úrovni po dobu 12 let, jak pro svůj tým na střední škole, tak i za klubový tým na univerzitě, kterou jsem navštěvovala. V současné době hraji pro klub Dukla Praha jako součást mé práce a naprosto to miluji! Také pomáhám trénovat holčičí tým Dukla U11. Vždy jsem věděla, že mám talent pro tento sport, ale teprve na univerzitě, jsem poznala, odkud ten talent mám. Jak jsem se postupně začala učit kdo Bůh je, poznala jsem, že dary které mi dal jako atletovi, mne vyvinuly do člověka, kterým jsem nyní a že každá možnost hrát sport který miluji, je darem sám o sobě. Má víra mi dává možnosti hrát pro něco většího než jsem sama a vzdávat Bohu slávu za dary a talent, kterým mne obdařil. Nyní pracuji v Praze pro organizaci Atleti v Akci a sdílím svojí víru se studenty a spoluhráči. Povídám jim o tom, jak se změnil můj život, umožnit jim přemýšlet o tom, jak Bůh může změnit jejich život také. Jsem vděčná za to, že mohu pokračovat ve fotbale zde v Praze a kombinovat tři věci, které miluji.

Boha, sport a cestování. 

 

Tomáš Jeník

původ: Nymburk

zaměstnání: FK Mladá Boleslav (trenér U12)

mail: jenik.tomas(at)seznam.cz

působiště: Nymburk

 

Ashley Morris

původ: Littleton, Colorado

zaměstnání: Athletes in Action / child care 

mail: ashley.morris(at)athletesinaction.org

působiště: Prague

Volných míst:
Volných míst:
Volných míst:
Volných míst:
Volných míst:
Volných míst:
Volných míst:
Volných míst:
Volných míst:

KONTAKT

Kontaktní osoba:
Mirek Klimeš
tel:

mail:

účet Multikempu:
2100167317 / 2010
variabilní symbol:
prvních 6 číslic
r. č. účastníka