vyplnit >> podepsat >> přivést na kemp

Prohlášení účastníka o zdravotním stavu

Některé programy obsahují nejen fyzicky ale i psychicky náročnější aktivity jako např. slaňování nebo noční hry, proto Vás žádáme o poskytnutí následujících informací.

Tyto informace jsou striktně důvěrné, slouží pouze pro vnitřní potřebu sdružení a nebudou použity k jiným účelům!

Slouží k předvídání možných komplikací a snaze jim předcházet tam, kde je to možné. Pokud nám můžete sdělit více, použijte k tomu, prosím, druhou stranu listu.

zdravotník

Dušana Marková

Image
Pokud užíváte pravidelně nějaké léky nebo máte alergie, určitě to uveďte do zdravotního dotazníku a zároveň na to upozorněte naší zdravotnici na recepci při příjezdu na kemp.

Pokud potřebujete, aby léky byly v chladu, je možné je uložit v lednici u zdravotnice.
Jakožto organizátoři kempu jsme pojištěni pro případ, že by naše jednání vedlo ke zdravotní újmě nebo škodám na majetku účastníků, instruktorů, nebo třetím osobám.

Jinými slovy, pokud se během kempu zraníte z důvodů naší chyby, pojištovna bude újmu kompenzovat. Pokud ale pojištovna vyhodnotí, že chyba nebyla vysloveně na naší straně, žádné peníze nevyplatí.

Individuální úrazové pojištění pro účastníky nezajišťujeme. Proto všem učastníkům a jejich zákonným zástupcům doporučujeme, aby se sami na celou dobu kempu připojistili, pokud to uznají za potřebné.

naše doporučení

Upozornění