Americký fotbalFotbalFrisbee UltimateJudoLezení
&Outdoor
Moderní gymnastikaPlaváníVolejbal

Přihláška Multikemp 2024


Pro účastníky, kterým bude v době kempu 14 - 21 let


Pokud ti bude v době kempu 22 a více, máš šanci jet jako HELPER


*Jméno :
*Příjmení :
*Prvních 6 číslic rodného čísla :
*Telefon :
*Adresa (včetně PSČ, slouží pro možné zasílaní materiálů z Multikempu) :
Škola / práce :
*E-mail :
*Hlavní sport :
*Velikost trička :
(každý účastník dostane tričko dámské/pánské provedení)
Pozn.: Údaje označené * jsou povinné!

Pravidla kempu

Ačkoli se jedná o prázdninovou, pohodovou akci, v rámci hladkého soužití všech účastníků a organizátorů budeme na kempu dodržovat určitá pravidla. Mezi ta nejdůležitější pravidla patří:
  • Řiďte se pokyny instruktorů, chovejte se k sobě ohleduplně, ať si to užijem ... jsou přeci prázdniny :)

  • Program není volný - dopoledne probíhají tréninky, večer soutěž týmů. Protože asi 2/3 z vás nebylo 18, máme za vás zodpovědnost.

  • Pokud se chcete vypravit ve volném čase mimo náš areál, není to problém, ale je nutné se před odchodem zapsat do sešitu na recepci - potřebujeme mít přehled, kdo kde trajdá :)

  • Zapisování do sešitu platí pro veškerý pohyb mimo areál školy nebo sportoviště (resp. přesun mezi nimi). Na skupinu lidí musí být alespoň jeden plnoletý, který ovšem také přebírá za mladší zodpovědnost.

  • Dodržujte večerku! Z důvodu hromadného spaní a značné fyzické zátěže je dost striktní. Po večerce ve třídách a na chodbách již nerozsvěcejte, neblikejte, nehlučte a hlavně ničím nepípejte...

  • Pití alkoholu je zakázáno bez výjimky.

  • Kouření v areálu školy, na sportovištích a při přesunech není povoleno.

  • Dodržujte časy srazů, buďte ohleduplní k vybavení školy, dbejte na pořádek a třiďte odpad :)

  • Při závažném nebo opakovaném porušení těchto pravidel nebo dalších pokynů instruktorů vás nakonec můžeme z kempu vyloučit, což bychom opravdu neradi dělali. Jsou prázdniny, tak si je raději společně užijeme!

jsem obeznámen s pravidly Multikempu

Z důvodu snahy o zlepšování naší instruktorské a organizační práce Tě žádáme o odpověď na následující otázky:

Byl(a) jsem už někdy na Multikempu :
Byl(a) jsem někdy na jiném kempu Atletů v Akci :
Jak jsem se o Multikempu dozvěděl(a) :
(Stačí stručně - např. plakát, z webu, od kamaradů, rodiče, na mládeži, ve škole, .. )
Zkušenosti ve zvoleném hlavním sportu :

Print